Ośrodek Szkolenia Kierowców

Cennik  


SZKOLENIE PODSTAWOWE KAT. B

(30 godzin szkolenia teoretycznego + 30 godzin szkolenia praktycznego)

Zgodnie z rozporządzeniem* Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przeprowadzane przed przystąpieniem po raz pierwszy do egzaminu państwowego, w zakresie określonej kategorii prawa jazdy.

SZKOLENIE UZUPEŁNIAJĄCE KAT. B

Zgodnie z rozporządzeniem* Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przeprowadzane na wniosek osoby szkolonej.


PRZY ZAKUPIE WIĘKSZEJ ILOŚCI GODZIN
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ NEGOCJACJI CENY!!!
 

BADANIA LEKARSKIE KAT. B

Zgodnie z rozporządzeniem* Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej szkolenie podstawowe może rozpocząć osoba, która posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem.

CENY EGZAMINÓW PAŃSTWOWYCH KAT. B


FORMY OPŁACANIA KURSÓW

Istnieje możliwość zapłaty gotówką w biurze ośrodka jak i przelewem na konto bankowe.


Istnieje również możliwość zapłaty w nieoprocentowanych ratach:

Forma opłacenia kursu w systemie ratalnym ustalana indywidualnie.* Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.

nauka jazdy

Projekt i wykonanie Brodex Radosław Rudziński

Impresja CMS